Saksliste

1. februar 2022, kl. 12.15- 14.00, Zoom/512

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 10/2021

Protokoll

Orienteringssaker

O-SAK 1

Generell orientering fra instituttleder

Personalnytt

Status korona-situasjonen 

Nytt fra undervisning og forskning

Info om valg av instituttleder og instituttstyre v/Katrine Blindheimsvik

O-SAK 2

Regelverk knyttet til ansettelser

Anders Haave (seniorrådgiver HR, SV-fakultetet) presenterer regelverket med et spesielt fokus på åremål, forsterket stillingsvern, moderat kjønnskvotering

Ordinære saker

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 3

Årsplan 2022-2024

Saksdokument 

Vedtaksforlag: Styret godkjenner det vedlagte forslag til årsplanen 

V-SAK 4

Langtidsbudsjett 

Saksdokument

Vedtaksforslag: Styret godkjenner det vedlagte forslaget til langtidsbudsjett

V-SAK 5 Eventuelt
Publisert 24. jan. 2022 20:29 - Sist endret 26. jan. 2022 14:28