Møte 9/2021

23. november 2021, kl. 12.15- 14.00, Rom 512

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 8/2021

Protokoll

Orienteringssaker

O-SAK 1

Generell orientering ved instituttleder

Personalnytt

Saker til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker

D-SAK 1

Innspill til årsplan

Årsplan

Vi går igjennom årets årsplan og orienterer om status. Samtidig ønsker vi innspill til neste års plan.

Ordinære saker

V-sak 3

Budsjett for 2022

Saksdokument: Notat budsjett 2022

Vedtak: Styret godkjenner det vedlagte forslaget til budsjett 2022

 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 4

Tilsetting som stipendiat (SKO 1017)

Sakspapirer sendes møtende styremedlemmer

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 5 Eventuelt
Publisert 16. nov. 2021 15:39 - Sist endret 17. nov. 2021 14:40