Møte 10/2021

14. desember 2021, kl. 12.15- 14.00, Zoom/Rom 512

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 9/2021

Protokoll

Orienteringssaker

O-SAK 1

Generell orientering ved instituttleder

Personalnytt

Covid-19

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-sak 3

Utlysning av stillinger: doktorgradstipendiat og postdoktor

Saksdokument: 

Styrenotat

Utlysningstekst phd

Utlysningstekst postdok

Vedtak: Styret godkjenner det vedlagte forslaget og lyser ut stillingene.

V-SAK 4 Eventuelt
Publisert 6. des. 2021 17:34 - Sist endret 7. des. 2021 19:01