Møte nr. 1/2020 i Instituttstyret SAI

11. februar 2020, kl. 1000 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Seminar

Kl. 10.00-12.00  (for alle representanter inkludert vara)

1) Styrets rolle og mandat v/fakultetsdirektør Gudleik Grimstad

2) Finansieringsmodell ved UiO og SAIs tildeling i 2020 v/controller Fredrik Olsbu

 

Styremøtet starter kl. 12.15

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 8/2019

Protokoll

Orienteringssaker

O-SAK 1

Generell orientering ved instituttleder

Muntlig orientering i møtet 

O-SAK 2

Regnskap 2019

Saksdokumenter:

O-sak 2 Regnskapsrapport 2019 

Ordinære saker

V-SAK 3 Årsplan 2020-2022

Saksdokumenter:

SAI årsplan 2020-2022

Vedtaksforslag: Årsplanen vedtas med de endringsforslag som kom på møtet. 

 
V-SAK  4 Eventuelt
Publisert 4. feb. 2020 11:17 - Sist endret 7. feb. 2020 10:56