Møte nr. 4/2020 i Instituttstyret SAI

8. september 2020, kl. 12.15- 14.00, ES 648/Zoom

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 3/2020

Protokoll

Orienteringssaker

O-SAK 1

Regnskap andre tertial 2020

Saksdokumenter:

O-sak 1

O-SAK 2

Generell orientering fra instituttleder

Status SFF-søknad

Personalnytt

Status korona-sitasjonen 

Undervisningsnytt v/undervisningsleder Kenneth Bo Nielsen

Rehabilitering ES hus v/kontorsjef Nina Rundgren

Ordinære saker

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 3

Ansettelse av stipendiat på eksternfinansiert prosjekt PORTS

Saksdokumenter sendes møtende styremedlemmer

V-SAK 4

Ansettelse av postdoktorer på eksternfinansiert prosjekt PORTS

Saksdokumenter sendes møtende styremedlemmer

V-SAK 5

Forlengelse av stipendiat grunnet permisjon

Saksdokumenter sendes møtende styremedlemmer

V-SAK 6

Forlengelse av ansettelsesperiode for midlertidig vitenskapelig ansatte grunnet Covid-19

Saksdokumenter sendes møtende styremedlemmer

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 7 Eventuelt
Publisert 1. sep. 2020 09:15 - Sist endret 3. sep. 2020 18:25