Møte nr. 7/2019 i Instituttstyret SAI

26. november 2019, kl. 12.15 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 6/2019

Protokoll

Orienteringssaker

O-SAK 1                   

Generell orientering ved instituttleder

Muntlig orientering i møtet

Diskusjonssaker

D-SAK 1

Årsplan for SAI 2020-2022

Vi planlegger et styreseminar med nytt styre for å ferdigstille årsplanen, men vi er nødt til begynne arbeidet med et utkast nå. Vi viser til fakultetets utkast til årsplan, samt SAIs nåværende årspan, og ønsker innspill til satsningsområder og prioriteringer.

SAIs årsplan 2019-2021

Utkast til SV-fakultetets årsplan 2020-2022

Ordinære saker

V-SAK 3

Budsjett 2020

Vi går på møtet igjennom fordelingsmodellen og de ulike elementene i fordelingen til SAI, i tilegg til forslag til budsjett.

Saksdokumenter: Budsjett 2020

Vedtaksforslag: Styret godkjenner det vedlagte forslaget til budsjett 2020

V-SAK 4

Plan for rekruttering til vitenskapelige stillinger ved SAI

Sakssdokumenter: V-sak 4

V-SAK 5

Utlysning av stillnger på ERC-finansiert prosjekt "Ports"

Saksdokumenter: V-sak 5

Vedlegg: Utlysning PhD

Vedlegg: Utlysning postdoktor

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 6

Tilsetting i førstelektorstilling for ett år

Styret vedtok 18. juni 2019 å lyse ut en stilling som lektor for ett år.

Saksdokumenter: Ettersendes til møtende representanter fredag

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 7 Eventuelt
Publisert 18. nov. 2019 18:28 - Sist endret 21. nov. 2019 14:11