Møte nr. 4/2019 i Instituttstyret SAI

18. juni 2019, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1                                  Godkjenning av dagsorden  
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 3/2019

Protokoll

 

Orienteringssaker

O-SAK 1                   

Regnskap første tertial

O-sak 1

 
O-SAK 2

Generell orientering ved instituttleder

Muntlig orientering

 

Ordinære saker

 
V-SAK 4

Utlysning av stilling som førstelektor for inntil ett år

Stillingen er vikar for fast ansatte i forskningstermin.

V-sak 4 

Vedlegg: Utlysning

V-SAK 5 Eventuelt
Publisert 6. juni 2019 13:46 - Sist endret 17. juni 2019 10:44