Møte nr. 6/2019 i Instituttstyret SAI

15. oktober 2019, kl. 12.00 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

NB! kl. 12.00 presis (ikke kvart over)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1                                  Godkjenning av dagsorden  
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 5/2019

Protokoll

 

Orienteringssaker

O-SAK 1                   

Generell orientering ved instituttleder

 

Diskusjonssaker

 
D-SAK 1

Plan for rekruttering til vitenskapelige stillinger ved SAI

Vi vurderer å bruke innstegsstilling som et grep i de neste utlysningene, og inviterer Steinar Holden, instituttleder ved ØI, som vil dele sine erfaringer med innstegsstillinger.

Vi ønsker at styret diskuterer saken i lys av økonomi i langtidbudsjettperioden, samt behov for undervisningsressurser framover.

Saksdokument: D-sak 1

 

Ordinære saker

 
 

 

V-SAK 5 Eventuelt
Publisert 8. okt. 2019 09:46 - Sist endret 14. okt. 2019 11:23