Møte nr. 5/2019 i Instituttstyret SAI

10. september 2019, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1                                  Godkjenning av dagsorden  
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 4/2019

Protokoll

 

Orienteringssaker

O-SAK 1                   

Regnskap andre tertial

O-sak 1

 
O-SAK 2

Generell orientering ved instituttleder

Muntlig orientering

 

Ordinære saker

 
 

 

V-SAK 5 Eventuelt
Publisert 3. sep. 2019 19:58 - Sist endret 9. sep. 2019 10:59