Møte nr. 5/2018 i Instituttstyret SAI

29. juni 2018, kl. 11.00 - 12.45, Møterom 648, 6. et., ES

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1       

Godkjenning av dagsorden  
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 4/2018

Protokoll

 
D-SAK 1

SAIs tilknytning til HAU

Instituttleder innleder

 

Saker til behandling i lukket møte

 
V-SAK 3

Tilsetting i 1-2 stillinger som førsteamanuensis ved SAI

Saksdokumenter sendes møtende styremedlemmer

 

 

Saker til behandling i åpent møteSaker til behandling i åpent møteSaker til behandling i åpent møteSaker til behandling i åpent møte

V-SAK 4 Eventuelt
Publisert 22. juni 2018 11:13 - Sist endret 22. juni 2018 14:57