Møte nr. 8/2018 i Instituttstyret SAI

27. november 2018, kl. 12.15 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1       

Godkjenning av dagsorden
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 7/2018

Protokoll

Orienteringssaker

O-SAK 1

Aktuelle saker fra instituttleder

- Brev fra midlertidig vitenskapelige ansatte sendt til styret (epost 15.11.18)

- Generelle orienteringssaker

Muntlig orientering i møtet

Diskusjonssaker

D-SAK 1

Årsplan SAI 2019-2021

Årsplanen ferdigstilles etter nyttår av ny instituttleder, men vi ønsker at styret kommer med innspill til planen.

Saksdokumenter: Forslag til punkter for årsplan for SAI 2019-2021

Se også fakultetets utkast til årsplan, men merk at denne ennå ikke er vedtatt.

 

Ordinære sakerOrdinære sakerOrdinære saker

V-SAK 3

Budsjett 2019

Saksdokumenter: Budsjett 2019

Vedtaksforslag: Styret godkjenner det vedlagte forslaget til budsjett 2019

V-SAK 4 Eventuelt
Publisert 20. nov. 2018 11:43 - Sist endret 22. nov. 2018 11:48