Møte nr. 6/2017 i Instituttstyret SAI

28. november 2017, kl. 10.15 - 12.00, Møterom 648, 6. et., ES

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1         Godkjenning av dagsorden  
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 5/2017

Protokoll

 

Orienteringssaker

O-SAK 1

Aktuelle saker fra instituttleder

O-sak 1

 
O-SAK 2

Reviderte satser for timeregnskap

Nye regler for timeregnskap er vedtatt av dekanen. Muntlig orientering i møtet.

Fakultetets regler

 
O-sak 3

Retningslinjer for frikjøp av ansatte på eksternfinansierte prosjekter ved SAI

Muntlig orientering i møtet

 

Ordinære saker

V-SAK 3

Budsjett 2018

V-sak 3

Vedtaksforslag: Styret godkjenner det vedlagte forslaget til budsjett.

Saker til behandling i lukket møte

V-sak 4

Tilsetting av fire stipendiater på prosjekt AnthroTox

Sakspapirer deles ut

 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 5 Eventuelt
Publisert 21. nov. 2017 13:53 - Sist endret 23. nov. 2017 13:51