Møte nr. 5/2017 i Instituttstyret SAI

17. oktober 2017, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1         Godkjenning av dagsorden  
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 4/2017

Protokoll

 

Orienteringssaker

O-SAK 1

Aktuelle saker fra instituttleder

O-sak 1

 
O-SAK 2

Regnskap annet tertial 2017

T2 SAI

 

 

Ordinære saker

V-SAK 3

Utlysning av 1-2 førsteamanuensisstillinger

V-sak 3

Vedtaksforslag: Styret godkjenner det vedlagte forslaget til utlysningstekst med de endringer som kom i møtet, og lyser ut stillingene.

 

 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 4 Eventuelt
Publisert 10. okt. 2017 15:31 - Sist endret 11. okt. 2017 13:24