Møte nr. 3/2017 i Instituttstyret SAI

13. juni 2017, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden  
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 2/2017

Protokoll

 

Orienteringssaker

O-SAK 1

Aktuelle saker fra instituttleder

Muntlig orientering

 
O-SAK 2

Regnskap 1. tertial 2017

Regnskapsrapport T1

 

 

Diskusjonssaker

D-SAK 1

Stipendiater fra eksterne prosjekter og PhD programmet

PhD-leder innleder.

 

 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 3

Forlengelse av stilling som stipendiat grunnet permisjon

Sakspapirer deles ut

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 4 Eventuelt
Publisert 6. juni 2017 09:57 - Sist endret 11. aug. 2017 13:47