Møte nr. 7/2017 i Instituttstyret SAI

12. desember 2017, kl. 12.15 - 13.00, Møterom 648, 6. et., ES

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1         Godkjenning av dagsorden  
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 6/2017

Protokoll

 
V-SAK 3

Utlysning av fire stipendiatstillinger på prosjektet Anthusia

V-sak 3

Utlysning 1

Utlysning 2

Utlysning 3

Utlysning 4

Vedtaksforslag: Styret godkjenner det vedlagte forslaget til utlysningstekster, og lyser ut stillingene..

 

V-SAK 4 Eventuelt
Publisert 5. des. 2017 14:58 - Sist endret 11. des. 2017 14:39