Møte nr. 1/2017 i Instituttstyret SAI

7. februar 2017, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden  
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 8/2016

Protokoll

 

Orienteringssaker

O-SAK 1

Aktuelle saker fra instituttleder

Saksdokumenter:

O-sak 1

 
O-SAK 2 Regnskap 2016

Saksdokumenter:

Regnskapsrapport SAI 2016

 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 3

Tilsetting av professor II

Sakspapirer sendes møtende styremedlemmer

 
 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 4 Eventuelt
Publisert 30. jan. 2017 09:38 - Sist endret 31. jan. 2017 13:46