Møte nr. 4/2017 i Instituttstyret SAI

5. september 2017, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1         Godkjenning av dagsorden  
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 3/2017

Protokoll

 

Orienteringssaker

O-SAK 1

Aktuelle saker fra instituttleder

O-sak 1

 
O-SAK 2

Nytt programråd ved SAI

Som følge av ny undervisningsledelse, endres sammensetningen av programrådet. Programrådet oppnevnes av instituttleder.

Muntlig orientering i møtet.

Bakgrunnsinfo: Programrådenes sammensetning og myndighet

 

Diskusjonssaker

D-SAK 1

Status for årsplan 2017 og innspill til årsplan 2018

 

Status årsplan 2017-2019

 

Ordinære saker

V-SAK 3

Utlysning av stilling som postdoktor

V-sak 3

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 4

Tilsetting i stilling som postdoktor SKO 1352 for 2,5 år på prosjektet NORDHOST

Saksdokumenter deles ut

V-SAK 5

Forlenget tilsetting i stilling som forsker

Saksdokumenter deles ut

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 4 Eventuelt
Publisert 22. aug. 2017 14:21 - Sist endret 30. aug. 2017 14:58