Møte nr. 2/2017 i Instituttstyret SAI

2. mai 2017, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden  
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 1/2017

Protokoll

 

Orienteringssaker

O-SAK 1

Aktuelle saker fra instituttleder

Saksdokumenter:

O-sak 1

 
O-SAK 2

Ny struktur på undervisningsledelse ved SAI

Muntlig orientering i møtet

 
O-SAK 3

Nye forskergrupper ved SAI

Muntlig orientering i møtet

 

Ordinære saker

V-SAK 3 Eventuelt
Publisert 25. apr. 2017 11:50 - Sist endret 25. apr. 2017 12:50