Møte nr. 7/2016 i Instituttstyret SAI

21. november 2016, kl. 1315 - 15.00, Møterom 648, 6. et., ES

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden           
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 6/2016

Protokoll

Vedtakssak sendt på sirkulasjon ble enstemmig vedtatt.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Aktuelle saker fra instituttleder

Saksdokumenter:

O-sak 1

Ordinære saker

V-SAK 3

Budsjett 2017

Saksdokumenter:

Budsjett for SAI 2017

Vedtaksforslag: Budsjett vedtas med de endringer som kom i møtet

V-SAK 4

Årsplan for SAI 2017 - 2019

Saksdokumenter:

Utkast til årsplan for SAI 2017 - 2019 

Vedtaksforslag: Årsplanen vedtas med de endringer som kom i møtet

Saker til behandling i lukket møte

 
V-SAK 5

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis

Sakspapirer sendes til møtende styremedlemmer

 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 4 Eventuelt
Publisert 11. nov. 2016 08:52 - Sist endret 18. nov. 2016 09:44