Møte nr. 2/2016 i Instituttstyret SAI

15. mars 2016, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden           
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 1/2016

Protokoll

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Aktuelle saker fra instituttleder

Saksdokumenter:

O-sak 1

          

Ordinære saker

V-SAK 3 Utlysning av stipendiatstilling på eksternfinansiert prosjekt MATKIN

Saksdokumenter:

V-sak 3

Vedlegg: Utlysningstekst

          

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 4 Forlengelse av stilling som stipendiat grunnet overskudd på timeregnskapet

Sakspapirer deles ut

          
V-sak 5

Forlengelse av midlertidig ansettelse som førsteamanuensis

Sakspapirer deles ut

 
V-sak 6

Forlengelse av to midlertidige ansettelser som førstelektorer

Sakspapirer deles ut

 
 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 5 Eventuelt
Publisert 8. mars 2016 13:12 - Sist endret 11. mars 2016 13:13