Møte nr. 2/2016 i Instituttstyret SAI

15. mars 2016, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Knut Nustad, Rune Flikke, Wenzel Geissler, Nefissa Naguib, Tom Bratrud, Katrine Blindheimsvik, Gard Ringen Højbjerg, Marthe Hågensen.

Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent)

Forfall: Marit Melhuus

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden           
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 1/2016

Protokoll

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Aktuelle saker fra instituttleder

Saksdokumenter:

O-sak 1

          

Ordinære saker

V-SAK 3 Utlysning av stipendiatstilling på eksternfinansiert prosjekt MATKIN

Saksdokumenter:

V-sak 3

Vedlegg: Utlysningstekst

Vedtak: Styret godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten med de endringer som kom i møtet.

          

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 4 Forlengelse av stilling som stipendiat grunnet overskudd på timeregnskapet

Sakspapirer deles ut.

Vedtak: Styret forlenger Sara Alejandra M. Monter tilsetting med 69 timer, som tilsvarer overskudd i timeregnskapet.

          
V-sak 5

Forlengelse av midlertidig ansettelse som førsteamanuensis

Sakspapirer deles ut.

Vedtak: Instituttstyret foreslår overfor fakultetets tilsettingsutvalg å forlenge Thorgeir Kolshus sin tilsetting som førsteamanuensis SKO 1011 på lektorbetingelser for perioden 01.08.2016 – 31.07.2019 ved Sosialantropologisk institutt.

 
V-sak 6

Forlengelse av to midlertidige ansettelser som førstelektorer

Sakspapirer deles ut.

Vedtak:

Instituttstyret foreslår overfor fakultetets tilsettingsutvalg å forlenge Cicilie Fagerlid som førstelektor SKO 1198 for perioden 01.08.2016 – 31.07.2017 ved Sosialantropologisk institutt.

Instituttstyret foreslår overfor fakultetets tilsettingsutvalg å forlenge Cato Berg som førstelektor SKO 1198 for perioden 01.08.2016 – 31.07.2017 ved Sosialantropologisk institutt.

 
 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 5 Eventuelt
Publisert 16. mars 2016 09:42 - Sist endret 16. mars 2016 09:42