Møte nr. 8/2016 i Instituttstyret SAI

14. desember 2016, kl. 1315 - 15.00, Møterom 648, 6. et., ES

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden           
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 7/2016

Protokoll

          

Ordinære saker

V-SAK 3

Årsplan for SAI 2017 - 2019

Saksdokumenter:

Utkast til årsplan for SAI 2017 - 2019 

Vedtaksforslag: Årsplanen vedtas med de endringer som kom i møtet

Saker til behandling i lukket møte

 
V-SAK 4

Tilsetting i stilling som stipendiat

Sakspapirer sendes til møtende styremedlemmer

 
V-SAK 5

Tilsetting i midlertidig stilling som forsker på eksternfinansiert prosjekt

Sakspapirer sendes til møtende styremedlemmer

 
V-SAK 6

Forlengelse i stilling som stipendiat grunnet permisjon

Sakspapirer sendes til møtende styremedlemmer

 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 7 Eventuelt
Publisert 5. des. 2016 12:45 - Sist endret 7. des. 2016 10:30