Møte nr. 8/2016 i Instituttstyret SAI

14. desember 2016, kl. 1315 - 15.00, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Knut Nustad, Marianne Lien, Marit Melhuus, Wenzel Geissler, Christian Krohn-Hansen, Tone Høgblad (gikk under V-sak 6), Katrine Blindheimsvik, Aram Østenstad, Signe Mikkelsen.

Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden           
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 7/2016

Protokoll

          

Ordinære saker

V-SAK 3

Årsplan for SAI 2017 - 2019

Saksdokumenter:

Utkast til årsplan for SAI 2017 - 2019 

Vedtak: Årsplanen vedtas med de endringer som kom i møtet

Saker til behandling i lukket møte

 
V-SAK 4

Tilsetting i stilling som stipendiat

Sakspapirer sendes til møtende styremedlemmer

Vedtak:

Styret tilsetter Samira Marty i 100 % stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) for en periode på fire år inkludert 25% pliktarbeid.

Styret tilsetter Kaja Berg Hjukse i 100 % stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) for en periode på fire år inkludert 25% pliktarbeid.

Dersom de innstilte søkerne takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer tre, osv.

 
V-SAK 5

Tilsetting i midlertidig stilling som forsker på eksternfinansiert prosjekt

Sakspapirer sendes til møtende styremedlemmer

Vedtak:

Styret innstiller Wim van Daele til en 100 % stilling som forsker (SKO 1109) for tre måneder fra januar 2017, under forutsetning av at stillingen dekkes av eksterne midler. Saken sendes fakultetet for videre behandling.

 
V-SAK 6

Forlengelse i stilling som stipendiat grunnet permisjon

Sakspapirer sendes til møtende styremedlemmer

Vedtak:

Instituttstyret forlenger Tone Høgblads tilsetting med to måneder basert på permisjonen.

 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 7 Eventuelt
Publisert 15. des. 2016 13:56 - Sist endret 15. des. 2016 13:56