Møte nr. 4/2016 i Instituttstyret SAI

14. juni 2016, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden           
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 3/2016

Protokoll

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Aktuelle saker fra instituttleder

Saksdokumenter:

O-sak 1

          
O-sak 2

Regnskap første tertial 2016

Saksdokumenter:

T2 SAI

Ordinære saker

V-sak 3

Utlysning to stipendiatstillinger

Saksdokumenter:

V-sak 3

Utlysningstekst

 
 

 

 

          

Saker til behandling i lukket møte

 
V-SAK 4

Forlengelse av stilling som stipendiat grunnet overskudd på timeregnskapet

Sakspapirer deles ut

 

 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 5 Eventuelt
Publisert 7. juni 2016 14:00 - Sist endret 7. juni 2016 14:25