Møte nr. 4/2016 i Instituttstyret SAI

14. juni 2016, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Knut Nustad, Marit Melhuus, Rune Flikke, Thomas Hylland Eriksen, Keir Martin, Tone Høgblad, Katrine Blindheimsvik, Gard Ringen Højbjerg, Marthe Hågensen.

Fra administrasjonen: Fredrik Olsbu (under O-sak 2), Nina Rundgren (referent)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden           
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 3/2016

Protokoll

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Aktuelle saker fra instituttleder

Saksdokumenter:

O-sak 1

          
O-sak 2

Regnskap første tertial 2016

Saksdokumenter:

T2 SAI

Ordinære saker

V-sak 3

Utlysning to stipendiatstillinger

Saksdokumenter:

V-sak 3

Det kom forslag til en presisering av utlysningsteksten under møtet (krav om forskningsbasert toårig master): Revidert utlysningstekst

 
 

Vedtak: Styret vedtar å utlyse to stipendiatstillinger med planlagt oppstart januar 2017.

          

Saker til behandling i lukket møte

 
V-SAK 4

Forlengelse av stilling som stipendiat grunnet overskudd på timeregnskapet

Sakspapirer deles ut

Vedtak: Styret forlenger Nina Alnes Haslies tilsetting med 140 timer, som tilsvarer overskudd i timeregnskapet.

 

 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 5 Eventuelt
Publisert 17. juni 2016 11:10 - Sist endret 20. juni 2016 11:26