Møte nr. 6/2016 i Instituttstyret SAI

 

11. oktober 2016, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden           
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 5/2016

Protokoll

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Regnskapsrapport andre tertial 2016

Saksdokumenter:

Regnskap T2 SAI

          
 

 

Diskusjonssaker

D-SAK 1 Status årsplan 2016 - 2018, med diskusjon om prioriteringer for neste års plan

Saksdokumenter:

Status årsplan 2016 - 2018

          

Ordinære saker

Saker til behandling i lukket møte

 
V-SAK 3

Tilsetting i stilling som forsker på eksternfinansiert prosjekt C-REX

Sakspapirer deles ut

 

 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 4 Eventuelt
Publisert 4. okt. 2016 14:53 - Sist endret 10. okt. 2016 10:07