Møte nr. 1/2016 i Instituttstyret SAI

9. februar 2016, kl. 1215 - 16.00, Møterom 648, 6. et., ES

Styreseminar fra kl. 12.15 til ca kl. 14.00, deretter vanlig styremøte.

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden           
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 8/2015

Protokoll

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Regnskap 2015

Saksdokumenter:

Regnskap SAI 2015

          

Ordinære saker

V-SAK 3 Årsplan SAI 2016-2018

Saksdokumenter:

Årsplan 2016-2018
          
 

Forslag til vedtak: Styret godkjenner årsplanen med de endringer som kom i møtet.

          

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 4 Forlengelse av stilling som stipendiat grunnet permisjon

Sakspapirer deles ut

          
 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 5 Eventuelt
Publisert 2. feb. 2016 13:48 - Sist endret 3. feb. 2016 13:55