Møte nr. 5/2016 i Instituttstyret SAI

6. september 2016, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden           
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 4/2016

Protokoll

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Aktuelle saker fra instituttleder

Saksdokumenter:

O-sak 1

          
 

 

Ordinære saker

Saker til behandling i lukket møte

 
V-SAK 3

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat på eksternfinansiert prosjekt MATKIN

Sakspapirer deles ut

 

 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 4 Eventuelt
Publisert 30. aug. 2016 12:22 - Sist endret 30. aug. 2016 12:23