Møte nr. 5/2016 i Instituttstyret SAI

6. september 2016, kl. 1215 - 13.00, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Knut Nustad, Marianne Lien, Thomas Hylland Eriksen, Marit Melhuus, Keir Martin, Tone Høgblad, Katrine Blindheimsvik, Signe Mikkelsen, Aram Østenstad.

Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden           
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 4/2016

Protokoll

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Aktuelle saker fra instituttleder

Saksdokumenter:

O-sak 1

          
 

 

Ordinære saker

Saker til behandling i lukket møte

 
V-SAK 3

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat på eksternfinansiert prosjekt MATKIN

Sakspapirer deles ut.

Vedtak: Styret tilsetter Anita Nordeide i 100 % stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) for en periode på fire år inkludert 25% pliktarbeid.

Dersom den innstilte søkeren takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer to, osv.

 

 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 4 Eventuelt
Publisert 6. sep. 2016 13:57 - Sist endret 6. sep. 2016 13:58