Møte nr. 3/2016 i Instituttstyret SAI

3. mai 2016, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden           
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 2/2016

Protokoll

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Aktuelle saker fra instituttleder

Saksdokumenter:

O-sak 1

          

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 3 Forlengelse av stilling som stipendiat grunnet overskudd på timeregnskapet

Sakspapirer deles ut

          
 

 

 
V-SAK 4

Tilsetting av forsker i 25 % stilling på eksternfinansiert prosjekt MATKIN

Sakspapirer deles ut

 
 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 5 Eventuelt
Publisert 26. apr. 2016 14:52 - Sist endret 26. apr. 2016 14:55