Møte nr. 3/2016 i Instituttstyret SAI

3. mai 2016, kl. 1215 - 13.00, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Knut Nustad, Marit Melhuus, Rune Flikke, Christian Krohn-Hansen, Nefissa Naguib, Lena Gross, Katrine Blindheimsvik, Gard Ringen Højbjerg, Marthe Hågensen.

Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden           
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 2/2016

Protokoll

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Aktuelle saker fra instituttleder

Saksdokumenter:

O-sak 1

I tillegg muntlig orientering om SFF-søknad sammen med Økonomisk institutt, og Universitetsledelsens besøk ved SAI.

          

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 3 Forlengelse av stilling som stipendiat grunnet overskudd på timeregnskapet

Sakspapirer deles ut

Vedtak: Styret forlenger Nina Alnes Haslies tilsetting med 547,6 timer, som tilsvarer overskudd i timeregnskapet.

          
 

 

 
V-SAK 4

Tilsetting av forsker i 25 % stilling på eksternfinansiert prosjekt MATKIN

Sakspapirer deles ut

Vedtak: Styret tilsetter Simone Abram som forsker (SKO 1109) i 25% stilling i perioden 01.10.2016 – 31.12.2019.

Tilsettingen forutsetter ekstern finansiering.

 
 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 5 Eventuelt
Publisert 6. mai 2016 10:56 - Sist endret 6. mai 2016 10:56