Møte nr. 8/2015 i Instituttstyret SAI

24. november 2015, kl. 0915 - 11.00, Møterom 648, 6. et., ES
 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
          
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 7/2015

Protokoll

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Aktuelle saker fra instituttleder

Saksdokumenter:

O-sak 1
          

Ordinære saker

V-SAK 3 Budsjett 2016

Ettersendes

Saksdokumenter:

Budsjett SAI 2016
          
V-SAK 4 Utlysning av to faste stillinger som førsteamanuensis ved SAI

SAI skal utlyse to faste stilinger med planlagt oppstart i 2016.

Saksdokumenter:

Utkast til utlysning
          

Diskusjonssaker

D-SAK 1 Årsplan for SAI 2016 - 2018

Vi viser til utkast til årsplan for fakultetet, og til SAIs siste årsplan, og ber styret tenke igjennom hvilke saker det er ønskelig at instituttet prioriterer de neste årene, under overskriftene 'Forskning', 'Undervisning' og 'Samfunnskontakt, formidling og innovasjon'.

Utkast til årsplan for fakultetet 2016-2018

SAIs årsplan 2015 - 2017

          
 

Saker til behandling i lukket møte

D-SAK 2 Mulig tilsetting av forsker II i 30% for fire år

Sakspapirer deles ut

          

Ordinære saker

V-SAK 5 Tilsetting av postdoktor på eksternfinansiert prosjekt

Sakspapirer deles ut

          
 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 6 Eventuelt
          
Publisert 13. nov. 2015 10:53 - Sist endret 19. nov. 2015 10:16