Sakskart, møte nr.1 /2015 i Instituttstyret, SAI

20. januar 2015, kl. 09.15 - 11.00, Rom 648, ES
 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
          
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 6/2014
          

Diskusjonssaker

D-SAK 1 IATS Konferansen 2016, forespørsel om SAI-deltakelse

Det vises til vedlagte notat: "Forprosjekt IATS, 2016". Det internasjonale Tibet-nettverket ønsker å holde sin 2016 konferanse i Norge, og det har i den anledning kommet henvendelse fra samarbeidspartnere om i hvilken grad SAI vil bidra inn i denne.

Ønsket bistand fra SAI er spesifisert av postdoktor ved Avd. for samfunnsmedisin Heidi Fjeld i vedlagt epost. Instituttleder ønsker innspill fra styret.

Saksdokumenter:

Notat: epost fra Fjeld
Notat: forprosjekt IATS
          

Ordinære saker

V-SAK 3 Årsplan og budsjett for 2015

Det vises til Vedlagt Budsjettnotat og Årsplan 2014 -2016, revidert for 2015.

Vedtaksforslag:

Instituttstyret vedtar årsplan og budsjett for 2015.

Saksdokumenter:

Budsjett 2015 SAI
Årsplan 2015
          
 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 4 Forlengelse av midlertidig tilsetting

Notat blir distribuert før møtet.

Vedtaksforslag:

Instituttstyret vedtar at ....... får forlenget sin stilling i 20% t.o.m 31.12.2015.

          
V-SAK 5 Eventuelt
          
Publisert 14. jan. 2015 14:42 - Sist endret 15. jan. 2015 15:26