Møte nr. 3/2015 i Instituttstyret SAI

19. mai 2015, kl. 09.15 - 12.00, Møterom 648 ES
 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
          
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 2/2015

Protokoll

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Aktuelle saker fra instituttleder
          
O-SAK 2 Gjennomgang av finansieringsmodell og studiepoengsproduksjon

Presentasjon ved økonomikonsulent Fredrik Emil Olsbu

          
O-SAK 3 Regnskapsrapport 1. tertial

Saksdokumenter:

Regnskap T1 SAI
          
 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 3 Tilsetting av postdoktor på eksternfinansiert prosjekt "Changing Bodies in Toxic Landscapes"

Prosjektet "Changing Bodies in Toxic Landscapes:Environmental degradation and intersecting knowledges in the Ecuadorian and Peruvian Amazonia" er finansiert av NFR. Prosjektet er et personlig postdoktorstipend, og innebærer tilsetting som postdoktor SKO 1352 ved SAI for en periode på tre år og fire måneder.

Sakspapirer deles ut til styret.

          
V-SAK 4 Tilsetting av stipendiater for fire år

Sakspapirer deles ut til styret

Saksdokumenter:

Utlysning
          
V-SAK 5 Forlenget midlertidig tilsetting som førsteamanuensis

Sakspapirer deles ut til styret

          
V-SAK 6 Tilsetting av to førstelektorer midlertidig for en periode på ett år

Sakspapirer deles ut til styret

          
 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 7 Eventuelt
          
Publisert 8. mai 2015 09:38 - Sist endret 12. mai 2015 14:24