Protokoll fra møte i instituttstyret SAI

Møtet ble satt 19. mai 2015, kl. 09.15, Møterom 648 ES, og hevet kl. 11.30.

Tilstede: Ingjerd Hoëm, Knut Nustad, Wenzel Geissler, Thoms Hylland Eriksen, Marianne Lien, Jon Henrik Remme, Kirsten Greiner, Mikkel Vindegg, Marthe Hågensen

Fra administrasjonen: Fredrik Olsbu (gikk etter O-sak 3), Nina Rundgren (referent)

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
          
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 2/2015
          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Aktuelle saker fra instituttleder
  • Vi minner om at det finnes rikelig med småforskmidler å søke på.
  • Timeregnskapet for 2014 er klart
  • Husk stabsmøte og publiseringsmarkering onsdag
  • Fra høsten er det kun tre styrerepresentanter for fast vitenskapelige tilsatte som er igjen på instituttet, det vil si at det ikke vil være vararepresentanter. Det skal velges nytt styre for perioden 2016 - 2019.
          
O-SAK 2 Gjennomgang av finansieringsmodell og studiepoengsproduksjon
          
O-SAK 3 Regnskapsrapport 1. tertial

Saksdokumenter:

Regnskap T1 SAI
          
 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 3 Tilsetting av postdoktor på eksternfinansiert prosjekt "Changing Bodies in Toxic Landscapes"

Vedtak:
Styret tilsetter Maria Guzman Gallegos som postdoktorstipendiat (SKO 1352) i 50% stilling i perioden 17.08.2015 – 16.04.2016 og i 100 % stilling i perioden 17.04.2016 – 16.12.2018.

Tilsettingen forutsetter ekstern finansiering.

          
V-SAK 4 Tilsetting av stipendiater for fire år

A: Styret tilsetter Marianna Betti i 100 % stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) for en periode på fire år.

B: Styret tilsetter Tomas Cole i 100 % stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) for en periode på fire år.

C: Styret tilsetter Martine Greek i 100 % stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) for en periode på fire år.

Saksdokumenter:

Utlysning
          
V-SAK 5 Forlenget midlertidig tilsetting som førsteamanuensis

Instituttstyret foreslår overfor fakultetets tilsettingsutvalg å forlenge Thorgeir Kolshus sin tilsetting som førsteamanuensis SKO 1011 på lektorbetingelser for perioden 01.08.2015 – 31.07.2016 ved Sosialantropologisk institutt

          
V-SAK 6 Tilsetting av to førstelektorer midlertidig for en periode på ett år

Instituttstyret tilsetter Cicilie Fagerlid som førstelektor SKO 1198 for perioden 01.08.2015 – 31.07.2016 ved Sosialantropologisk institutt.

Instituttstyret tilsetter Cato Berg som førstelektor SKO 1198 for perioden 01.08.2015 – 31.07.2016 ved Sosialantropologisk institutt.

          
 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 7 Eventuelt
          
Publisert 22. mai 2015 13:51 - Sist endret 22. mai 2015 14:08