Protokoll møte nr. 10/2015 i instituttstyret SAI

17. desember 2015, kl. 10.15 - 11.00, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Ingjerd Hoëm, Marit Melhuus, Wenzel Geissler, Kirsten Greiner, Gard Ringen Højbjerg, Mathias Hoto.

Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent)

Forfall: Knut Nustad, Thomas Hylland Eriksen, Lena Gross

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden           
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 9/2015

Protokoll

          

Ordinære saker

V-SAK 3 Valg av instituttleder og nestleder for perioden 2016 - 2018

Saksdokumenter:

V-sak 3

Vedtak:

Styret velger Knut Nustad til instituttleder og Marianne Lien til nestleder ved SAI for perioden 2016 – 2018.

          
V-SAK 4 Godkjenning av valgprotokoll for valg av nytt instituttstyre ved SAI

Saksdokumenter:

V-sak 4

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner protokoll fra valget til instituttstyre ved SAI for perioden 2016-2019

          
 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 5 Forlengelse av tilsetting som stipendiat grunnet arbeidsplikt/overskudd i timeregnskapet

Sakspapirer sendes ut til styret.

Vedtak:

Styret forlenger Cecilia Salinas’ tilsetting tilsvarende antall dager som utgjør overskuddet på timeregnskapet.

          
 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 6 Eventuelt
Publisert 17. des. 2015 10:41 - Sist endret 17. des. 2015 10:43