Møte nr. 10/2015 i instituttstyret SAI

17. desember 2015, kl. 10.15 - 11.00, Møterom 648, 6. et., ES
 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
          
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 9/2015

Protokoll

          

Ordinære saker

V-SAK 3 Valg av instituttleder og nestleder for perioden 2016 - 2018

Saksdokumenter:

V-sak 3
          
V-SAK 4 Godkjenning av valgprotokoll for valg av nytt insituttstyre ved SAI

Saksdokumenter:

V-sak 4
          
 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 5 Forlengelse av tilsetting som stipendiat grunnet arbeidsplikt/overskudd i timeregnskapet

Sakspapirer sendes ut til styret.

          
 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 6 Eventuelt
          
Publisert 11. des. 2015 11:06 - Sist endret 11. des. 2015 15:01