Protokoll fra møte i Instituttstyret SAI

Møtet ble satt 16. juni 2015, kl. 0915, Møterom 648, 6. et., ES, og hevet kl. 1120.

Ingjerd Hoëm, Knut Nustad, Marit Melhuus, Wenzel Geissler, Thomas Hylland Eriksen, Lena Gross, Kirsten Greiner, Mikkel Vindegg, Marthe Hågensen.

Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent)

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
          
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 3/2015
          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Aktuelle saker fra instituttleder

Saksdokumenter:

o-sak1.pdf
          

Ordinære saker

V-SAK 3 Ekstra utlysning av stipendiatstillinger høsten 2015

Styret vedtar å lyse ut tre stillinger som stipendiat høsten 2015.

Saksdokumenter:

Forrige utlysning
          
 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 4 Forlengelse av professor II i 20% stilling for en periode på to år

Vedtak: Instituttstyret forlenger Penelope Harvey i 20% stilling som professor II (SKO 8013) ved Sosialantropologisk institutt for perioden 01.09.2015 - 31.08.2017.

          
V-SAK 5 Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis

A: Styret ved Sosialantropologisk institutt innstiller Nefissa Naguib i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i sosialantropologi. Det forutsettes at Naguib i løpet av en toårsperiode deltar på universitetspedagogisk kurs eller legger frem dokumentasjon på at tilsvarende kurs er gjennomført.

B: Styret ved Sosialantropologisk institutt innstiller Jon Henrik Ziegler Remme i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i sosialantropologi. Det forutsettes at Remme i løpet av en toårsperiode deltar på universitetspedagogisk kurs eller legger frem dokumentasjon på at tilsvarende kurs er gjennomført.

Dersom Naguib eller Remme takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 3 osv.

Instituttstyret vedtok med fem (Nustad, Geissler, Gross, Vindegg, Hågensen) mot fire (Hoëm, Eriksen, Melhuus, Greiner) stemmer å endre forslag til innstilling slik at innstilte nummer 5 ble nummer 4 og innstilte nummer 4 ble nummer 5.

Saken oversendes fakultetets tilsettingsutvalg for videre behandling.

          
 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 6 Eventuelt
          
Publisert 17. juni 2015 10:49 - Sist endret 23. juni 2015 14:36