Møte nr. 4/2015 i Instituttstyret SAI

16. juni 2015, kl. 0915 - 1100, Møterom 648, 6. et., ES
 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
          
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 3/2015

Protokoll

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Aktuelle saker fra instituttleder

Saksdokumenter:

o-sak1.pdf
          

Ordinære saker

V-SAK 3 Ekstra utlysning av stipendiatstillinger høsten 2015

Siste utlysning var for inntil fire stillinger. Tre personer fikk tilbud om stilling, men kun èn eller to takker ja og starter til høsten. Vi foreslår derfor for styret å ha en ekstra utlysning på to eller tre stillinger til høsten. Det vil også gjøre det mulig for våre nyutdannede masterstudenter til å søke.

Vedtaksforslag:

Styret vedtar å lyse ut to til tre stillinger som stipendiat høsten 2015.

Saksdokumenter:

Forrige utlysning
          
 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 4 Forlengelse av professor II i 20% stilling for en periode på to år

Sakspapirer deles ut

          
V-SAK 5 Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis

Sakspapirer deles ut

          
 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 6 Eventuelt
          
Publisert 9. juni 2015 12:02 - Sist endret 9. juni 2015 15:10