møte nr. 6/2015 i Instituttstyret SAI

15. september 2015, kl. 09.15 - 11.00, Møterom 648, 6. et., ES
 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
          
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 4/2015

Protokoll

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Aktuelle saker fra instituttleder

Saksdokumenter:

O-sak 1
          

Diskusjonssaker

D-SAK 1 Status for årsplan 2015 - 2017

Årsplanen gås igjennom for å se status per september, og for å diskutere eventuelle endringer i prioriteringer for resten av året.

Saksdokument baserer seg på vedtatt årsplan, hvor status er kommentert med rød skrift under hvert tiltak.

Saksdokumenter:

Status for årsplan 2015-2017
          
 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 3 Tilsetting i stilling som postdoktor ved SAI

Sakspapirer deles ut

          
 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 4 Eventuelt
          
Publisert 7. sep. 2015 13:29 - Sist endret 9. sep. 2015 13:54