Protokoll fra møte i Instituttstyret SAI

Møtet ble satt 15. september 2015, kl. 09.15, Møterom 648, 6. et., ES, og hevet kl. 11.00.

Ingjerd Hoëm, Knut Nustad, Marit Melhuus, Wenzel Geissler, Lena Gross, Kirsten Greiner, Gard Ringen Højbjerg, Marthe Hågensen.

Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent)

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Det ble meldt to saker til eventuelt.

          
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 4/2015
          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Aktuelle saker fra instituttleder

Saksdokumenter:

O-sak 1
          

Diskusjonssaker

D-SAK 1 Status for årsplan 2015 - 2017

Enkelte tiltak ble diskutert og presisert, og forslag til neste årsplan tar vi med oss i videre arbeid.

Midlertidig vitenskapelig ansatte vil komme med innspill til ledelsen etter møtet, om gjennomstrømming på phd.

Saksdokumenter:

Status for årsplan 2015-2017
          
 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 3 Tilsetting i stilling som postdoktor ved SAI

Vedtak:
Styret tilsetter Vito Laterza som postdoktorstipendiat (SKO 1352) i 100% stilling i en periode på to år.

Dersom innstilte nr en takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr to, osv.

          
 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 4 Eventuelt

1) Orientering om saksgang for tilsetting av førsteamanuensis ved SAI (sak meldt av Hoëm)

2) Orientering om dekanvalg og eventuelle konsekvenser for SAI (sak meldt av Melhuus)

          
Publisert 16. sep. 2015 14:30 - Sist endret 21. sep. 2015 10:19