Sakskart til møte nr. 2/2015 ved Sosialantropologisk institutt

14. april 2015, kl. 09.15 - 11.00, Rom 648 Eilert Sundts hus
 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Vedtaksforslag:

Styret godkjenner dagsorden og innkalling

          
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 1/2015
Vedtaksforslag:

Instituttstyret godkjenner protokollen for møte 1/2015

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Orientering fra Instituttleder om aktuelle saker, planlagte og avgjort på fullmakt
          

Ordinære saker

V-SAK 3 Revidert regnskap og prognose

Revidert regnskap for 2014 er såpass avvikende fra foreløpig regnskap for 2014, det er derfor nødvendig å fremlegge det for styret på nytt.

Orientering ved instituttleder og økonomikonsulent

Saksdokumenter:

Revidert regnskap 2014 med langtidsbudsjett 2015-2019
          
V-SAK 4 Eventuelt
          
Publisert 7. apr. 2015 12:33 - Sist endret 10. apr. 2015 10:14