Møte nr. 7/2015 i Instituttstyret SAI

13. oktober 2015, kl. 09.15 - 11.00, Møterom 648, 6. et., ES
 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
          
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 6/2015

Protokoll

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Orientering om aktuelle saker fra instituttleder

Muntlig orientering i møtet

          
O-SAK 2 Økonomirapport andre tertial 2015

Saksdokumenter:

Økonomirapport T2
          
 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 3 Tilsetting i stilling som postdoktor på nytt eksternfinansiert prosjekt

Sakspapirer deles ut
Redigert: Saken utsettes til neste møte

          
V-SAK 4 Forlengelse av tilsetting som forsker i 30% på eksternfinansiert prosjekt

Sakspapirer deles ut

          
 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 5 Eventuelt
          
Publisert 5. okt. 2015 09:59 - Sist endret 6. okt. 2015 13:31