Protokoll møte nr. 9/2015 i Instituttstyret SAI

2. desember 2015, kl. 1015 - 11.00, pauserommet, 6. et., ES

Tilstede: Ingjerd Hoëm, Knut Nustad, Marit Melhuus, Wenzel Geissler, Lena Gross, Kirsten Greiner, Gard Ringen Højbjerg, Marthe Hågensen

Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent)

Forfall: Thomas Hylland Eriksen

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Tilsetting i tre midlertidige stilinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i 100% for fire år

Bakgrunn: Stillingene bidrar til SAIs måltall for doktorgradsstipendiater, og er i tråd med budsjett og styrets vedtak om å tilsette flere stipendiater enn måltallet.

 

Vedtak:

A: Styret tilsetter Tone Høgblad i 100 % stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) for en periode på fire år.

 

B: Styret tilsetter Ola Gunhildrud Berta i 100 % stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) for en periode på fire år.

 

C: Styret tilsetter Mikkel Vindegg i 100 % stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) for en periode på fire år.

 

Dersom en av søkerne takker nei, går saken tilbake til styret for en ny vurdering.

Publisert 8. des. 2015 13:34 - Sist endret 8. des. 2015 13:34