Protokoll fra møte nr. 5/2014 i Instituttstyret, Sosialantropologisk institutt

28. oktober 2014, kl. 09.00 - 11.00, Rom 648, Eilert Sundts hus

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
          
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 4/2014
          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Orientering om planlagt deltakelse i et EU-støttet fellesgradssamarbeid.

Orientering om planene og tidshorisonten. Styret vil holdes løpende informert om denne saken.

          
O-SAK 2 Orientering fra Instituttleder om aktuelle saker
          
 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 3 Valg av Instituttleder og nestleder for ny periode

Instituttstyret oppnevner Ingjerd Hoëm til instituttleder og Knut Nustad til nestleder ved Sosialantropologisk institutt for perioden 2015-2018.

Saksdokumenter:

Valgstyrets godkjenning av valgkomiteens innstilling
          
 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 4 Forlengelse av midlertidig tilsetting

Instituttstyret innvilger Knut Christian Myhre forlengelse i sin postdoktorstilling til 1.12.2014

          
V-SAK 5 Eventuelt
          
Publisert 19. nov. 2014 11:25 - Sist endret 19. nov. 2014 11:44