møte nr. 5/2014 i Instituttstyret, Sosialantropologisk institutt

28. oktober 2014, kl. 09.00 - 11.00, Rom 648, Eilert Sundts hus

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
          
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 4/2014
          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Orientering om planlagt deltakelse i et EU-støttet fellesgradssamarbeid.

PhD-leder orienterer om planene og tidshorisonten

          
O-SAK 2 Orientering fra Instituttleder om aktuelle saker
          
 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 3 Valg av Instituttleder og nestleder for ny periode

Jf. SV-fakultetets valgreglement skal det gjennomføres enkelt valg når det kun er en kandidat til vervet som leder og nestleder.

Instituttstyrets oppgave er å formelt godkjenne ny ledelse.

Vedtaksforslag:

Instituttstyret oppnevner Ingjerd Hoëm til instituttleder og Knut Nustad til nestleder ved Sosialantropologisk institutt for perioden 2015-2017.

Saksdokumenter:

Valgstyrets godkjenning av valgkomiteens innstilling
          
 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 4 Forlengelse av midlertidig tilsetting
          
V-SAK 5 Eventuelt
          
Publisert 21. okt. 2014 15:11 - Sist endret 21. okt. 2014 15:44