møte nr. 6/2014 Instituttstyret SAI

25. november 2014, kl. 09.00 - 11.00, Rom 648 >ES
 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
          
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 5/2014
          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Orienteringssaker fra instituttleder
          

Ordinære saker

V-SAK 3 Møtedatoer våren 2015

Forslag til møtedatoer:
20. januar
24. februar
14. april
19. mai
16. juni

Vedtaksforslag:

Møteplan for våren 2015 vedtatt

          
 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 4 Tilsetting av forsker (SKO 1108) i prosjektet "Eventology of Kinship"

Det vises til prosjektet Eventology of Kinship som er planlagt revidert, O-sak 3, 5/2014.

Saken er utdypet i vedtaksnotat 4, 6/2014 (unntatt offentlighet)

Vedtaksforslag:

Instituttstyret gir tilslutning til at ........ ansettes som forsker (SKKO) 1108 i en måned fra 1. desember t.o.m 30.desember 2014.

          
V-SAK 5 Tilsetting av Professor II (SKO 8013) januar 2015 i prosjektet "Eventology of Kinship"

Det vises til prosjektet Eventology of Kinship som er planlagt revidert, O-sak 3, 5/2014.

Saken er utdypet i vedtaksnotat 5, 6/2014 (unntatt offentlighet)

Vedtaksforslag:

Instituttstyret gir tilslutning til at ........ tilsettes som professor II i 10 % stilling i ett år fra og med 1. februar til 31. januar 2015.

          
V-SAK 6 Forlengelse av postdoktor i forbindelse med feltarbeid

Saken er utdypet i vedtaksnotat 6, 6/2014 (Unntatt offentlighet)

Vedtaksforslag:

Instituttstyret innvilger ........... forlengelse i to måneder basert på permisjonen han planlegger å ha i feltarbeidsperioden. Ny sluttdato blir 31. januar 2017.

          
V-SAK 7 Forlengelse og utvidelse av forskerstilling tilknyttet prosjektet "Overheating"

Det vises til vedtaksnotat 7, 6/2014 (Unntatt offentlighet)

Vedtaksforslag:

Instituttstyret vedtar at ..... tilsettingsforhold forlenges ut 2015 og stillingsprosenten økes til 20% fra og med forlengelsens start i januar 2015.

          
V-SAK 8 Eventuelt
          
Publisert 18. nov. 2014 17:08 - Sist endret 19. nov. 2014 15:22