Protokoll fra møte nr. 6/2014 Instituttstyret SAI

25. november 2014, kl. 09.15 - 11.00, Rom 648 >ES
 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden godkjent

          
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 5/2014

Protokoll godkjent

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Orienteringssaker fra instituttleder
          

Ordinære saker

V-SAK 3 Møtedatoer våren 2015

Forslag til møtedatoer:
20. januar
24. februar
14. april
19. mai
16. juni

Møteplan for våren 2015 vedtatt

          
 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 4 Tilsetting av forsker (SKO 1108) i prosjektet "Eventology of Kinship"

Det vises til prosjektet Eventology of Kinship som er planlagt revidert, O-sak 3, 5/2014.

Saken er utdypet i vedtaksnotat 4, 6/2014 (unntatt offentlighet)

Vedtak: Instituttstyret gir tilslutning til at Giovanni da Col ansettes som forsker (SKKO) 1108 i en måned fra 1. desember t.o.m 30.desember 2014.

          
V-SAK 5 Tilsetting av Professor II (SKO 8013) januar 2015 i prosjektet "Eventology of Kinship"

Det vises til prosjektet Eventology of Kinship som er planlagt revidert, O-sak 3, 5/2014.

Saken er utdypet i vedtaksnotat 5, 6/2014 (unntatt offentlighet)

Vedtak: Instituttstyret gir tilslutning til at Susanne Brandstadter tilsettes som professor II i 10 % stilling i ett år fra og med 1. februar 2015 til 31. januar 2016.

          
V-SAK 6 Forlengelse av postdoktor i forbindelse med feltarbeid

Saken er utdypet i vedtaksnotat 6, 6/2014 (Unntatt offentlighet)

Vedtak: Instituttstyret innvilger Wim van Dale forlengelse i to måneder basert på permisjonen han planlegger å ha i feltarbeidsperioden. Ny sluttdato blir 31. januar 2017.

          
V-SAK 7 Forlengelse og utvidelse av forskerstilling tilknyttet prosjektet "Overheating"

Det vises til vedtaksnotat 7, 6/2014 (Unntatt offentlighet)

Saken ble trukket, det vises til styremøte 1/2015

          
V-SAK 8 Eventuelt
          
Publisert 19. jan. 2015 15:44 - Sist endret 19. jan. 2015 15:58