Protokoll fra møte nr 4, Instituttstyret, Sosialantropologisk institutt

16. september 2010, kl. 09.15 - 11.00, Møterom 648 Eilert Sundts Hus

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
          
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 3/2014
          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Regnskap, 2. tertialrapport

Orientering ved økonomikonsulent

Saksdokumenter:

Regnskappport 2. tertial
          
O-SAK 2 Orientering fra instituttleder om aktuelle saker
          
 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 3 Nytt administrasjonsreglement for Sv-fakultetet

Paragraf om Programråd for studieprogrammer tas inn i ordinært styringsreglement fra og med 16. september 2014. Revidert Styringsreglement ble vedtatt.

Saksdokumenter:

Notat: Endringer i styringsreglementer ved enhetene
Eksisterende styringsreglement ved SAI, sist revidert i desember 2010
Revidert styringsreglement for SAI vedtatt 16.09.2014
          
V-SAK 4 Kunngjøring av to nye stillinger som førsteamanuensis ved instituttet

Instituttstyret vedtar kunngjøring av 1-2 nye førsteamanuensisstillinger i henhold til strategisk rekrutteringsnotat og stillingsplanen til instituttet. Detaljene i kunngjøringsteksten blir vedtatt på sirkulasjon i styret.

Saksdokumenter:

Strateginotat vedtatt våren 2014
Endelig kunngjøringstekst
          
V-SAK 5 Anmoding om økt støtte til HAU forening

Instituttstyret gir instituttleder fullmakt til å avgjøre om støtten til HAU skal økes. Det ble ellers bemerket at søknaden burde komme fra HAU-leder med en tydeligere tidshorisont.

Saksdokumenter:

v-sak5-okt-stotte-til-hau.pdf
          
 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 6 Eventuelt
          
Publisert 18. sep. 2014 19:25 - Sist endret 29. sep. 2014 14:04