Møte nr. 1/2014 i Instituttstyret SAI

 
11. februar 2014, kl. 09.15 - 11.00, Møterom 648, 6. et., ES
 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden           
V-SAK 2

Godkjenning av protokoll møte8/2013

 

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Aktuell saker fra instituttleder

Saksdokumenter:

O-sak 1
          

Diskusjonssaker

D-SAK 1 SAIs 50-årsjubileum

Jubileumskomiteen har levert sine planer, og vi skal nå i gang med selve arbeidet med arrangementene. Vi presenterer muntlig planene inkludert tidsplan/kalender, detaljer om de ulike tiltakene, og forslag til budsjett.

          

Ordinære saker

V-SAK 3 Regnskap 2013
Vedtaksforslag:

Styret tar regnskapet for 2013 til etterretning

Saksdokumenter:

Regnskapsrapport 2013
          
V-SAK 4 Årsplan for SAI 2014-2016
Vedtaksforslag:

Årsplanen vedtas med de endringer som kommer i møtet

Saksdokumenter:

Utkast til årsplan
          
 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 5 Eventuelt           
Publisert 31. jan. 2014 14:19 - Sist endret 23. apr. 2019 14:59